Verbintenissenrecht

Bij het algemeen verbintenissenrecht kun je onder meer denken aan:

  •    het opstellen van overeenkomsten;
  •    het beëindigen en wijzigen van b.v. arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst;
  •    incassoprocedures naar aanleiding van koop- en verkoopovereenkomsten, geleverde diensten;
  •    algemene voorwaarden, te denken valt aan onredelijke bezwarende bedingen;
  •    aansprakelijkheid;
  •    schadevergoeding, b.v. uit onrechtmatige daad.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen