Rechtsgebieden

 

DUEL Advocatuur richt zich in het bijzonder op de particuliere markt en voert daarbij een algemene praktijk. De rechtsgebieden behelzen het bestuursrecht (met name sociale zekerheid), arbeidsrecht verbintenissenrecht en strafrecht. Daarnaast behandelt het kantoor ook het regulier vreemdelingenrecht.

 Inherent aan de rechtsgebieden waarin DUEL Advocatuur gespecialiseerd is, betekent dit dat het kantoor zich in zo’n 80 procent richt op rechtsbescherming tegenover de overheid. Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid, dus ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige andere status. De mensenrechten dienen de basis voor alle wetgeving en beleid van de overheid. Zo procedeert het kantoor met regelmaat tegen gemeentes, de SVB, UWV, IND, het OM.

Sociale rechtszekerheid

Arbeidsrecht

Verbintenissenrecht

Overige rechtsgebieden

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
E-mailen
Bellen