Het kantoor

DUEL Advocatuur is een laagdrempelig advocatenkantoor dat is opgericht door mr. Susem Cakal. De kennis en ervaring van circa 15 jaar in de juridische dienstverlening vormen het fundament van de gepersonaliseerde strategie die het kantoor voor u uitstippelt.

Het kantoor spitst zich toe op de meest voorkomende rechtsgebieden. Het persoonlijk contact met de advocaat staat centraal zodat u kunt rekenen op een vlotte en correcte afhandeling van uw dossier.

In elke situatie gaat het kantoor in de eerste plaats op zoek naar de opportuniteiten voor de cliënt, maar ook zult u altijd gewezen worden op mogelijke risico's en onzekerheden. Het kantoor legt u alle mogelijkheden voor met hun voor- en nadelen, zodat u een voldoende gefundeerde beslissing kunt nemen en uw situatie op gepaste wijze kunt evalueren. Er wordt steeds rekening gehouden met uw financiële en relationele achtergrond, waarbij alles gebeurt in overleg. Conflictsituaties worden vermeden door mogelijke geschillen op te lossen via aanmaning, bemiddeling, verzoening, echter ingeval problemen sterk zijn geëscaleerd of de gang naar de rechter om andere redenen onvermijdelijk is, zal het ‘DUEL’ worden aangegaan en zal het kantoor voor u procederen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Op voorhand wordt u al een inschatting van de kansen gegeven met inbegrip van een correcte en transparante inschatting van de kosten. Ook van het tijdsverloop wordt u steeds op de hoogte gehouden.
 


 


 


 


 

 
 
 
E-mailen
Bellen