Overige rechtsgebieden (o.a. strafrecht, vreemdelingenrecht)

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn, waaronder vluchtelingen, maar ook familieleden van personen die al in Nederland wonen. Tevens kan het gaan om mensen die een aanvraag voor verblijf indienen om hier te kunnen komen werken.

In het vreemdelingenrecht staan meestal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de vreemdeling tegenover elkaar. Als de IND een besluit neemt waarmee de vreemdeling het niet eens is, kan er bezwaar worden ingediend. Ook de bestuursrechter kan eraan te pas komen, waarbij het soms noodzakelijk is dat een voorlopige voorziening wordt aangevraagd om dreigende uitzetting te voorkomen. Het vreemdelingenrecht is als geen ander rechtsgebied onderhevig aan veranderingen. Het is daarom verstandig om hierbij juridisch advies te vragen, zeker gezien het feit dat het meestal om grote belangen gaat en de IND niet altijd accuraat rekening houdt met bijvoorbeeld de verblijfsrechten van Turkse burgers (denk hierbij aan de Associatieovereenkomst EEG-Turkije en het Besluit 1/80).

Onder bepaalde voorwaarden mogen illegalen worden vastgehouden om hen uit Nederland te verwijderen (vreemdelingenbewaring). Tegen een dergelijke procedure kan eveneens beroep worden ingediend.

DUEL Advocatenkantoor behandelt niet alle vreemdelingrechtelijke kwesties. Zo behandelen wij bijvoorbeeld geen asielkwesties, echter kan het kantoor u wel doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten in ons netwerk. DUEL Advocatuur kan u adviseren omtrent de volgende kwesties

Wet arbeid vreemdelingen, visum kort verblijf, Machtiging voor verblijf (MVV), verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, verblijf bij partner, naturalisatie, intrekking verblijfsvergunning, voortgezet verblijf.

Strafrecht

Bent u aangehouden door de politie? Heeft u een dagvaarding van de Officier van Justitie ontvangen? Wat uw situatie ook is, u heeft recht op een goede verdediging door een advocaat. DUEL Advocatuur staat geheel aan uw zijde om uw strafzaak met raad en daad op te pakken.

 
 
 
E-mailen
Bellen